PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
PRO VAŠI FIRMU I PRO VÁŠ
SOUKROMÝ ŽIVOT

Jsem advokátem, pro kterého je advokacie víc než jen zaměstnáním a spokojený klient je mojí hlavní motivací. Při spolupráci se mnou se můžete spolehnout na vysokou odbornost podpořenou dlouholetou praxí v advokacii, na citlivý a osobitý přístup ve vztahu ke každému jednotlivému případu a v neposlední řadě na přímé a transparentní jednání, které je pro mě samozřejmostí. Jsem toho názoru, že základem vztahu advokáta s klientem je vzájemná důvěra, jejíž vybudování je pro mě cílem a výzvou současně.

Mgr. Jan Vozár

PROFIL

Své služby poskytují jednotlivcům i podnikatelům ve všech aspektech jejich soukromého i profesního života. Mým cílem je poskytovat právní služby prakticky, srozumitelně a s důrazem na individuální přístup ke každému jednotlivému případu.

Vystudoval jsem právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia jsem absolvoval roční kurz na University of East Anglia, kde jsem studoval právo v rámci programu LLP Erasmus. Profesní zkušenosti jsem získal zejména v průběhu mého působení v přední české advokátní kanceláři Švehlík & Mikuláš advokáti, jejímž jsem i nadále spolupracujícím advokátem.

V rámci své praxe se zaměřuji na poradenství firmám a živnostníkům ve všech oblastech jejich podnikání. Jednotlivcům radím s převody nemovitostí, rodinnými vztahy, v souvislosti s pracovně právními otázkami a v rámci ochrany jejich spotřebitelských práv. Klienty rovněž zastupuji v soudních řízeních a při vymáhání pohledávek.

 • kompletní zajištění procesu zakládání společností
 • asistence při nastavení vztahů mezi společníky
 • poradenství související s nákupem a prodejem firem
 • opční plány a motivační programy pro zaměstnance
 • příprava vzorové dokumentace šité na míru Vaší firmě
 • vyjednávání smluvních podmínek s Vašimi obchodními partnery
 • implementace registru smluv do Vaší firemní praxe
 • smluvní dokumentace ve vztahu k financování podnikatelských projektů
 • prodej a darování nemovitostí
 • kompletní servis realitním kancelářím včetně úschovy finančních prostředků
 • řešení spoluvlastnických vztahů
 • asistence při převodu členských práv v bytových družstvech
 • ukončování a změny pracovních poměrů
 • poradenství v souvislosti s pracovními úrazy
 • vyhotovení vnitřních předpisů a podpisových řádů
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích
 • zastupování v soudním a rozhodčím řízení
 • vymáhání a správa pohledávek
 • příprava návrhů na povolení oddlužení
 • přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení
 • zastupování v soudním a rozhodčím řízení
 • vymáhání a správa pohledávek
 • příprava návrhů na povolení oddlužení
 • přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

Ať už hledáte řešení pro Vaši firmu či se potýkáte s Vašimi privátními záležitostmi, nabízím Vám právní služby v celé šíři soukromého a veřejného práva. Právní služby poskytuji zejména v uvedených oblastech.

KANCELÁŘ

Mgr. Jan Vozár
Poštovní 252
686 01 Uh. Hradiště

Google mapy

KONTAKT

T +420 605 865 904
E jan.vozar@akvozar.cz
ID datové schránky h2ja6ta

Mgr. Jan Vozár